Udvalg

Udvalg i Fredericia Svømmeklub

Udvalg i Fredericia Svømmeklub - en del af EGIF

Ved hjælp af en masse frivillige kræfter drives Fredericia Svømmeklub – en del af EGIF. Forældre fra alle typer af svømme- og konkurrencehold deltager i forskellige udvalg, der sikrer at svømmeklubben bliver udviklet fra hvert udvalgs fokuspunkter.

Svømmeskoleudvalget

Svømmeskoleudvalgets arbejde består i drift og udvikling af svømmeskolen, hvor de daglige opgaver primært varetages af svømmeskolelederen. Udvalget består af mindst én repræsentant fra bestyrelsen, svømmeskolelederen og 3-4 forældre.

Udvalget kan kontaktes på: medlemskontor@fredericia-svom.dk

Konkurrenceudvalget

Konkurrenceudvalget består af mindst én repræsentant fra bestyrelsen, cheftræner og talentudvikler, samt frivillige forældre med svømmere i konkurrenceafdelingen. Udvalget har tilknytning til flere underudvalg. Det daglige arbejde med drift af konkurrenceafdelingen varetages af cheftræner og talentudvikler.

Udvalget kan kontaktes på: konkurrence@fredericia-svom.dk

Sponsorudvalget

Sponsorudvalget finder sponsorer til klubben som en samlet enhed og specifikt til konkurrenceafdelingen. Udvalget står for arrangering og afholdelse af det årlige sponsorstævne, samt anden indtægtsgivende aktiviteter, herunder frivilligt arbejde til RUB mm. Udvalget består af mindst én repræsentant fra bestyrelsen, samt 3-4 frivillige forældre.

Udvalget kan kontaktes på: sponsor@fredericia-svom.dk

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager driften af klubbens økonomi, herunder løn, dagligt bogholderi, budget og årsregnskab. Udvalget består af mindst én repræsentant fra bestyrelsen med title af kasser, og herunder mindst et andet medlem og gerne flere.

Udvalget kan kontaktes på: kasserer@fredericia-svom.dk

PR-udvalget

PR-udvalget arbejder med at formidle informationer både internt og eksternt i klubben. Dette omhandler aktiviteter, nyheder, informationsdeling på tværs af klubben afdelinger og dækker både alm. presse, hjemmeside og sociale medier. Udvalget består af mindst én repræsentant fra bestyrelsen, samt 3-4 frivillige forældre.

Udvalget kan kontaktes på: pr@fredericia-svom.dk

Stævneudvalget

Stævneudvalget varetager opgaverne omkring svømmernes stævnedeltagelse. Herunder indbydelser, tilmelding via Convents, arrangement af kost og logi (når dette tilbydes fra arrangerende klub tilbyder dette). Udvalget er også ansvarlig for at fordele de forældre der har meldt sig som officials og/eller holdleder. Desuden er udvalget ansvarlig for uddannelse af kommende officials. Udvalget består af mindst én repræsentant fra bestyrelsen og 3-4 frivillige forældre.

Udvalget kan kontaktes på: staevne@fredericia-svom.dk

Driftudvalget

Driftudvalget står for al daglig drift af svømmeklubben – der ligger udenfor svømmeskolen – i de to svømmehaller i hhv. Erritsø og Fredericia. Opgaverne spænder fra oprydning i klublokalerne, til bestilling af vandtid og kommunikation med kommune og halansvarlige. Udvalget varetager også planlægning af opgaver i forbindelse med tidtagning ved stævner i FIC. Udvalget består af mindst én repræsentant fra bestyrelsen, samt 2-3 frivillige forældre.

Udvalget kan kontaktes på: drift@fredericia-svom.dk